Wettelijke termijn reageren op brief van advocaat

Er ligt een brief van een advocaat op je deurmat. Vaak moet je binnen 14 dagen reageren. Doe je dit niet, dan wordt gedreigd met juridische stappen. Veel mensen zijn hier bang voor, want dit betekent dat je voor hoge kosten komt te staan. Benieuwd naar de wettelijke termijn van reageren op een brief van een advocaat? Ik leg hier meer over uit, en ook wat er gebeurt als je niet reageert.

Laat je niet afschrikken door een juridische brief

Of je nu ondernemer of particulier bent, je schrikt wanneer je een juridische brief ontvangt. Een advocaat of jurist probeert altijd druk op jou uit te oefenen. Vaak wordt er een reactietermijn van 14 dagen gehanteerd. Maar soms ook een hele korte reactietermijn, bijvoorbeeld van 24 uur. Dit laatste is zeer onredelijk.

Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. Laat je niet afschrikken door een juridische brief! Ga zeker niet direct akkoord met de eisen die de advocaat of jurist stelt.


Wettelijke termijn om te reageren op een brief van een advocaat

Er is geen wettelijke termijn waarbinnen je moet reageren. De advocaat of jurist stelt zelf een reactietermijn vast. Dreigementen omtrent boetes of hoge kosten moet je niet al te serieus nemen. Het is echt niet zo dat wanneer je iets later reageert, je direct een geldbedrag moet betalen.

Of je uiteindelijk iets moet betalen hangt van de zaak af. Waar word je van beschuldigd en is dit ook bewijsbaar? Of is er een andere kwestie waardoor je een geldbedrag zou moeten betalen?

Uitstel vragen

Helemaal niks doen is geen optie. Het beste kun je altijd op een brief van een advocaat reageren. Maar vaak is de reactietermijn te kort. Je moet immers tijd hebben om een goede brief of mail op te stellen. Daarom is het beter om altijd uitstel aan te vragen.

Schrijf een kort briefje of een korte mail waarin je aangeeft dat je het verzoek ontvangen hebt, maar meer tijd nodig hebt om hierop te reageren. Verstuur dit binnen 14 dagen na ontvangst van de brief.

Geef duidelijk aan hoeveel extra tijd je nodig hebt. Een reactietermijn van vier weken is zeer redelijk. Maar een reactietermijn van zes maanden is dat niet!

Wettelijke termijn sommatiebrief

Op het gebied van sommatiebrieven geldt een wettelijke termijn van 14 dagen. Dit betekent dat de ontvanger van de brief 14 dagen de tijd heeft om te reageren. Ook wanneer het een digitale brief (e-mail) betreft.

Wat is een sommatiebrief? Dit is een ingebrekestelling. Je wordt bijvoorbeeld in gebreke gesteld omdat je meerdere verzoeken om te betalen, hebt genegeerd. In dit geval mag de schuldeiser wettelijke incassokosten in rekening brengen. Een brief van een advocaat is zelden een sommatiebrief. Het is dus belangrijk om het verschil tussen deze twee te kennen.

Wanneer je het niet eens bent met het verzoek

Ben je het niet eens met de advocaat? Dan is het belangrijk om dit te laten weten. Geef aan dat je het niet eens bent met de eisen in de brief. Leg ook uit waarom dit zo is. Nogmaals, het is belangrijk dat je niet direct op eisen ingaat.

Staat bijvoorbeeld in de brief dat er voldoende bewijsmateriaal tegen jou is? Wanneer de advocaat niet toelicht om welk bewijsmateriaal het gaat, blijkt het vaak om bluf te gaan. Geloof zeker niet alles wat gezegd of beweerd wordt. Bedenk dat advocaten en juristen erin getraind zijn om druk op anderen uit te oefenen.


Het tegendeel bewijzen

Ze zeggen wel eens: “wie eist, die bewijst”. Wanneer er eisen in de brief van de advocaat staan, moet deze ook kunnen bewijzen dat jij je ergens schuldig aan hebt gemaakt. Bijvoorbeeld het niet betalen van een rekening, vandalisme, iets of iemand schade toebrengen of een andere zaak.

De eisende partij moet dit altijd kunnen bewijzen. Bedenk dat er veel situaties zijn waarbij de eisende partij weinig bewijsmateriaal heeft. Kun jij bewijzen dat je onschuldig bent? Dan is het belangrijk om na te gaan of het gestelde terecht is. Schakel eventueel een jurist of advocaat in.

Zelf een brief of mail aan de advocaat schrijven

Je bent niet verplicht om een jurist of advocaat in te schakelen. Je kunt ook zelf op de brief van de advocaat reageren. Hieronder een voorbeeldbrief aan een advocaat. De ontvanger van de brief werd beschuldigd van vandalisme en moest binnen een termijn van 14 dagen reageren.

Geachte Dhr. Jacobs,

Ik heb uw brief van 23 juli j.l. ontvangen waarin wordt beweerd dat ik verantwoordelijk zou zijn voor vandalisme en waarin u mij verzoekt om binnen 14 dagen een schadevergoeding van 400 euro te betalen.

Ik ben zeer verrast door deze beschuldiging en ben van mening dat er sprake is van een misverstand of verwarring. Ik ben me niet bewust van enige betrokkenheid bij vandalisme en betwist ten stelligste deze aantijging.

Om de situatie op te helderen, vraag ik om meer specifieke informatie en bewijsstukken met betrekking tot de vermeende schade en mijn vermeende betrokkenheid bij het vandalisme. Dit zal me in staat stellen om de zaak grondig te onderzoeken en te bepalen hoe ik hiermee moet omgaan.

Ik ben bereid om samen te werken om dit probleem op te lossen, maar ik heb meer details nodig om te begrijpen waar deze beschuldigingen op zijn gebaseerd. Ik verzoek u vriendelijk om de benodigde informatie en bewijsstukken zo spoedig mogelijk te verstrekken.

Daarnaast wil ik graag opmerken dat ik altijd bereid ben om tot een redelijke oplossing te komen als ik daadwerkelijk verantwoordelijk ben voor enige schade. Laten we proberen deze kwestie op een eerlijke en constructieve manier op te lossen.

Ik zie uw reactie met de gevraagde informatie graag binnen 14 dagen tegemoet. In de tussentijd zal ik mijn eigen onderzoek voortzetten om meer duidelijkheid te verkrijgen over de beschuldigingen.

Met vriendelijke groet,

Wim Wilders


Een brief van een advocaat of jurist ontvangen en wil je hierop reageren, maar weet je niet hoe? Neem contact op, ik help je graag bij het opstellen van een goede brief of e-mail.

Schuiven naar boven